Probus Heerlen I

Probus Heerlen I is een van de oudste Probusclubs van Nederland en bestaat sinds 1982. Zij is aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en is, zoals elke Probusclub, volledig autonoom. Probus Heerlen I heeft als doel personen uit Parkstad en omgeving die hun actieve loopbaan beëindigd hebben of binnen korte termijn zullen beëindigen, bij elkaar te brengen door het regelmatig houden van bijeenkomsten voor eigen lezingen en lunches. De contacten tijdens de lunches vormen een essentieel deel van het lidmaatschap van Probus Heerlen I.

Met deze bijeenkomsten beogen we de saamhorigheid en vriendschap tussen de leden te bevorderen en waarde te hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. De mens staat centraal. Dit doel wordt bereikt door onderlinge hulpvaardigheid; verbreding en uitwisseling van kennis en interesse, door het verzorgen van inleidingen; verruiming van inzicht en door ontspanning.

Voor nieuwe leden hanteren we een leeftijdsgrens van circa 70 jaar. Voor kandidaten is voordracht van ten minste twee leden nodig.

De leden van Probus Heerlen I zijn of waren werkzaam in de beroepsgroepen ‘zakelijke dienstverlening’, ‘onderwijs’, ‘gezondheidszorg’, ‘openbaar bestuur’, ‘bedrijfsleven’ en ‘overig’ als accountant, advocaat, belastingadviseur, consultant, notaris, pensioenbeheerder, docent en bestuurder, fysiotherapeut, huisarts, specialist, tandarts, personal assistant, bioloog, projectleider openbare ruimte, museum manager, architect, communicatieadviseur, technicus en marketeer in de procesindustrie.

Bijeenkomsten: iedere eerste en derde woensdag van de maand vanaf 11.15 tot 14 uur in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, Heerlen. Hier wordt ook de lunch gebruikt.

Probus International 

Probus International is een wereldwijde organisatie van naar schatting 4000 clubs met meer dan 300.000 leden, waarvan meer dan 400 clubs met 12000 leden in Nederland.

De eerste Probusclub werd in 1965 opgericht in het Engelse Welwyn Garden City. Initiatiefnemers daartoe zijn enkele Rotarians die constateren hoe gepensioneerde forensen dreigen te vereenzamen in de plaats waar ze wonen en waar ze weinig sociale kontakten hebben opgebouwd. De naam PROBUS is afgeleid van retired PROfessionals and BUSinessmen; “men” wordt gebruikt voor mensen; vrouwen kunnen ook lid van Probus clubs zijn.

In 1976 is het idee PROBUS in ons land in Delft overgenomen door de Rotaryclub Delft-Vrijhof.

Komende evenementen

Komende lezingen en excursies